OBJEKTIF KESELAMATAN ISMS

 

BIL

PROSES

OBJEKTIF

SASARAN

1

PENILAIAN RISIKO

Melaksanakan Semakan Penilaian Risiko

Sekali dalam setahun

2

PELAN RAWATAN RISIKO

Melaksanakan Semakan Pelan Rawatan Risiko

Sekali dalam setahun

3

PROGRAM KESEDARAN DAN LATIHAN

Melaksanakan Program Kesedaran dan Latihan

80% pelaksanaan berbanding perancangan

4

SEMAKAN TERHADAP USER ACCESS RIGHT

Melaksanakan semakan terhadapĀ User Access Right

Sekali dalam setahun

5

MELAKSANAKAN UJIAN SIMULASI BCM

Melaksanakan ujian simulasi sekurang-kurangnya sekali setahun

100%

6

MENGEMASKINI DATA PESAKIT DI KLINIK

Mengesahkan maklumat demografi pesakit yang hadir ke klinik dalam tempoh 14 hari bekerja

60%