KONSEP KESELAMATAN ISMS

ISO/IEC 27001:2013 adalah keselamatan MAKLUMAT bukan "IT SECURITY"

MAKLUMAT melibatkan :-

  • Kawalan Sistem (IT)
  • Kawalan Fizikal (Bukan IT)
  • Ancaman Persekitaran (Bukan IT)

CIA