Vendor

Quotation List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM INTERKOM LIF MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(16)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 27 Mac 2023 (11.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G6-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G5-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G3-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G2-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G1-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G7-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU(1) UNIT DRIVERS (COMPACT AIR) WITH HANDPIECE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/3/2023(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT PRESSURE MAPPING SYSTEM FOR WHEELCHAIR SITTING DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/3/2023(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050102 Atau
050103 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
4 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PERGANTIAN SILING SEDIADA KEPADA JENIS PVC DI LOBI ARAS 5, MENARA TIMUR DAN KORIDOR ARAS 1 MENARA UTAMA TERMASUK PENDAWAIAN BARU DI ARAS 5, MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(18)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 28 Mac 2023 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Mesyuarat Jabatan Kejuruteraan, Tkt 1, Jabatan Kejuruteraan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
5 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM MESIN AUTOMASI PENDISPENSAN DAN PEMBUNGKUSAN UBAT BERAUTOMASI (ATDPS) DI JABATAN FARMASI, PPUM UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1703/3/2023/2026(7)

Maklumat Tambahan: Tiada.
 
Bidang  : 050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 24-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAIKAN DAN MEMBEKAL ALAT GANTI BAGI LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETER (LC-MS/MS) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/3/2023/2024(6)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Butiran Lawatan Tapak adalah seperti berikut:

Tarikh: 28 Mac 2023 (Selasa)
Masa: 11.30 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.

Hanya PENAMA yang berdaftar di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (MoF) sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Kaunter Jabatan Perolehan.
 
Bidang  : 220601 Atau
220600 Atau
220602 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 24-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
7 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIK TARAF, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH 8 UNIT BARRIER GATE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(17)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 28 Mac 2023 (11.00 pagi)
Tempat: Bilik Mesyuarat Jabatan Kejuruteraan, Tingkat 1, Jabatan Kejuruteraan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Dan
G1 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
8 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN ALAT GANTI DAN KIT PELBAGAI GUNA UNTUK BAHAGIAN ELEKTRIK, JABATAN KEJURUTERAAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 140502 Atau
140503 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
9 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN LIMA BELAS (15) UNIT STRETCHER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/3/2023(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
10 SEBUT HARGA KERJA- KERJA MENAIK TARAF SISTEM KEBAKARAN DI MENARA UTAMA DAN MENARA TIMUR (PENDAWAIAN ELEKTRIK), PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(15)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 24 Mac 2023 (11.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G2 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G3 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G3 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
11 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT OTORINOLARINGOLOGI (ENT)

No Rujukan: S/885/3/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
12 SEBUT HARGA KERJA KERJA PENGGANTIAN TIGA (3) UNIT PEMAMPAT UDARA PERUBATAN DI BANGUNAN TRAUMA & KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(14)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 27 Mac 2023 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal) Atau
G2-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G3-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal) Atau
G3-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
13 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT HYPOTHERMIA MACHINE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/3/2023(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
14 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS NO FAULT COMPENSATION INSURANS FOR HUMAN CLINICAL TRIALS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1603/3/2023/2026(3)

Maklumat Tambahan: Tiada.
 
Bidang  : 221802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 24-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
15 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN EMPAT BELAS (14) UNIT LIF JENAMA DOVER DI BANGUNAN KKWK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1703/3/2023/2025(5)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Butiran Lawatan Tapak adalah seperti berikut:

Tarikh: 28 Mac 2023 (Selasa)
Masa: 10.00 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:

1)Kad Pengenalan
2) Cop Syarikat
3) Sijil Akuan Pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
4) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia
5) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK)-masih sah tempoh laku/berkuat kuasa
6) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB (masih sah tempoh laku/berkuat kuasa)

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan.
 
Bidang  :
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          
16 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM MEKANIKAL TSSU DAN UPAS, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2023(19)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 28 Mac 2023 (12.00 tengahari)
Tempat: Bilik Mesyuarat Jabatan Kejuruteraan, Tkt 1, Jabatan Kejuruteraan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-ME-M05 (Sistem untuk bengkel, kilang kuari dan sebagainya) Atau
G1-ME-M06 (Peralatan perubatan) Atau
G1-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal) Atau
G1-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G1-ME-M19 (Pemasangan kelengkapan loji) Atau
G2-ME-M05 (Sistem untuk bengkel, kilang kuari dan sebagainya) Atau
G2-ME-M06 (Peralatan perubatan) Atau
G2-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal) Atau
G2-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G2-ME-M19 (Pemasangan kelengkapan loji)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 23-03-2023
Tutup: 05-04-2023 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my