Mengenai PPUM

Visi

PPUM sebagai hospital pengajar yang terunggul dan bertaraf antarabangsa.

Misi

 1. Memperkasakan modal insan yang berwibawa dan berkompetensi tinggi.
 2. Memacu kecemerlangan dalam penyelidikan klinikal.
 3. Melestarikan kedudukan kewangan yang mampan.
 4. Memartabatkan institusi melalui pengiktirafan dan akreditasi pendidikan dan penjagaan kesihatan.

 

Core Values of UMMC

Excellence

Efficiency

Empathy

Ethical Behaviour

Patient-centeredness

Friendliness

 

a. Kecemerlangan (Excellence)

 • Memberi perkhidmatan yang berkualiti tinggi, selamat dan memenuhi keperluan pesakit. (Provide services which is of highest quality, safe and fulfill patients need)
 • Cemerlang dalam penjagaan pesakit (Excellent in patient care)
 • Kecemerlangan akademik (Academic excellence)
 • Terkenal di peringkat antarabangsa dalam bidang penyelidikan klinikal (Internationally renowned in clinical research)

b. Efisien (Efficiency)

 • Kecekapan Masa (Time efficiency)
 • Keberkesanan Kos (Cost effectiveness)
 • Produktiviti yang tinggi (High productivity)

c. Empati (Empathy)

 • Empati dalam hubungan penjagaan pesakit. (Empathy in patient care relationship)
 • Empati dalam hubungan rakan sekerja. (Empathy in colleague relationship)