Detail News


  
PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA LANJUTAN
 Update on: 1/5/2015
 

PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN DAN ORGANISASI SWASTA UNTUK MEMOHON BAGI MENGIKUTI LATIHAN / KURSUS BERIKUT :

KURSUS :

 1. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN KORONARI
 2. DIPLOMA LANJUTAN PENDIDIKAN DIABETES
 3. DIPLOMA LANJUTAN METODOLOGI PENGAJARAN

TEMPOH KURSUS :
1 TAHUN (SEPENUH MASA)

TARIKH KURSUS :
27 JULAI 2015 - 24 JULAI 2016

TEMPAT KURSUS :
KOLEJ SAINS KESIHATAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

KELAYAKAN :
CALON DARI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA DAN KEMENTERIAN KESIHATAN

 1. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
 2. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
 3. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
 4. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
 5. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.
 6. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).

CALON DARI ORGANISASI SWASTA

 1. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
 2. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
 3. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
 4. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
 5. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.VI. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).

TARIKH TUTUP :
5 JUN 2015

PERMOHONAN CARA PERMOHONAN :
BORANG PERMOHONAN BOLEH DI MUAT TURUN DARI : WWW.UMMC.EDU.MY

YURAN KURSUS (SETIAP CALON) PEMOHON BOLEH MENGHANTAR PERMOHONAN KEPADA:

PENGETUA,
KOLEJ SAINS KESIHATAN,
ARAS 2, WISMA R & D UNIVERSITI MALAYA,
JALAN PANTAI BHARU,
59200 KUALA LUMPUR

BERSERTA WANG POS SEBANYAK RM10.00 DI ATAS NAMA €PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA€;

SEBAGAI BAYARAN YURAN PROSES:;

 • AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN:RM 8,000.00,
 • ORGANISASI SWASTA:RM 9,000.00,
 • ORGANISASI LUAR NEGARA :RM 16,000.00

PERHATIAN :
PERMOHONAN YANG LENGKAP PERLU DISERTAKANSALINAN SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SEPERTI YANG TERCATAT DALAM BORANG PERMOHONAN DAN TELAH DISAHKAN BERSERTA 2 KEPING GAMBAR BERUKURAN PASPOT

PERMOHONAN YANG TIDAK MENERIMA SEBARANG JAWAPAN SELEPAS 1 BULAN DARITARIKH TUTUP PERMOHONAN HENDAKLAH DIANGGAP SEBAGAI TIDAK BERJAYA.

LAMPIRAN:

 1. ADDE,CCU,ADTM
 2. BORANG

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my