CONTACT US

Jabatan Pembangunan Perniagaan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
59100 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 7949 3970