Contact Us

University Malaya Medical Centre
Lembah Pantai,59100
Kuala Lumpur, Malaysia.


Tel: 03-7949 4422, Fax : 03-7956 2253
Complaint / Suggestion: aduan @ ummc.edu.my

Complaint & Feedback/Suggestion Form

 

Emergency Hotline : 999

Aduan/maklumat rasuah dan perlanggaran tatakelakuan boleh dikategorikan seperti berikut :-

 • Salah Laku : apa-apa perbuatan yang melanggar tatakelakuan dibawah Akta 605-Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000​
 • Jenayah Rasuah : termasuk apa-apa kesalahan meminta, menawarkan atau menerima suapan rasuah, kesalahan tuntutan palsu, kesalahan salahguna jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan rasuah seperti diperuntukan di bawah Seksyen 16, 17, 18 dan 23 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan lain-lain kesalahan yang ditetapkan dalam Akta yang sama.

Maklumat / Aduan yang disalurkan mestilah mempunyai informasi yang berkualiti dan boleh disiasat seperti nama pengadu, pesalahlaku, kesalahan yang dilakukan, tarikh, masa dan lokasi kejadian, bukti berdokumentasi / bergambar dan sebagainya. Ini adalah sebahagian dari contoh maklumat sahaja. Kesemua aduan yang diterima akan dilindungi di bawah 'Whisleblower Protection Policy', PL-109.

Emel Aduan Integriti (aduanintegriti@ummc.edu.my)

Bil Jabatan Nombor Telefon (+6) Nombor Faks (+6)
1 Pengarah, PPUM 03 7949 4422 03 7958 2648
2 Timbalan Pengarah (Klinikal) 03 7949 4422 03 7949 2030
3 Timbalan Pengarah (Pengurusan) 03 7949 4422 03 7949 2030
4 Timbalan Pengarah (Ikhtisas) 03 7949 4422 03 7949 2030
 
5 Jabatan Sumber Manusia 03 7949 2270/2161 03 7949 4607
6 Jabatan Sumber Manusia (Bahagian Latihan) 03 2028 7005 03 7960 5482
7 Jabatan Kewangan 03 7949 2204 03 7956 2048
8 Jabatan Kewangan (Unit Hasil) 03 7949 2969 03 7949 4644
9 Jabatan Perolehan 03 7949 2010 03 7954 1206
10 Jabatan Kualiti dan Tadbir Urus Klinikal 03 7949 2887 03 7949 2030
11 Jabatan Kejuruteraan 03 7949 2013/2522 03 7954 1205
12 Jabatan Audit Dalam 03 7949 2276/4012 03 7956 2048
13 Jabatan Teknologi Maklumat 03 7949 2018 03 7949 2030
14 Jabatan Perhubungan Awam 03 7949 2006/2097 03 7956 2253
15 Jabatan Pembangunan Perniagaan 03 7949 3970 03 7949 4623
16 Kolej Sains Kesihatan 03 2028 7015 03 7949 7707
17 Unit Kejuruteraan Biomedikal 03 7949 2731 03 7949 2030
18 Unit Perundangan 03 7949 2019 03 7949 4646
19 Unit Keselamatan 03 7949 2439 03 7949 4998
20 Unit Integriti dan Tadbir Urus Korporat 03 7949 2387 03 7949 2030
21 Unit Fasiliti dan Kemudahan Am 03 7949 2046 03 7949 2030
22 Unit Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan (OSHE) 03 7949 2027/3730 03 7949 2030
 
23 Jabatan Farmasi 03 7949 2022/2785 03 7949 2030
24 Jabatan Farmasi (PharmUMMC) 03 7949 2174/4667 -
25 Jabatan Farmasi (PharmCare) 03 7949 3174 -
26 Jabatan Farmasi (Pharm Selatan) 03 7949 2140/8366 03 7949 4649
27 Jabatan Maklumat Pesakit 03 7949 2816 03 7954 1204
28 Jabatan Dietetik 03 7949 4752 03 7949 2030
29 Jabatan Kerja Sosial Perubatan 03 7949 2021 03 7949 2067
30 Unit Fizik Perubatan 03 7949 3110 03 7956 2253
31 Unit Perkhidmatan Makmal Diagnostik  03 7949 2025/2578 03 7949 2818
 
32 Jabatan Perubatan 03 7949 2429/2299 03 7955 6936
33 Jabatan Surgeri 03 7949 2441 03 7958 6360
34 Jabatan Surgeri Ortopedik 03 7949 2061 03 7949 4642
35 Jabatan Pediatrik 083 7949 2056 03 7949 4704
36 Jabatan Anaestesiologi  03 7949 2052/3116 03 7955 6705
37 Jabatan Obstetrik & Ginekologi 03 7949 2059/2049 03 7949 4193
38 Jabatan Otorinolaringologi 03 7949 2062 03 7955 6963
39 Jabatan Oftalmologi 03 7949 2060 -
40 Jabatan Perubatan Psikologi 03 7949 2068 03 7955 6477
41 Jabatan Perubatan Rawatan Utama 03 7949 2802 03 7949 4368
42 Jabatan Perubatan Pemulihan 03 7949 2593 03 7967 4766
43 Jabatan Patologi 03 7949 2064/2375 03 7955 6845
44 Jabatan Mikrobiologi Perubatan 03 7949 2804 03 7949 4881
45 Jabatan Perubatan Kecemasan 03 7949 2898/2190 03 7949 4647
46 Jabatan Onkologi Klinikal 03 7949 2185/3037 03 7956 3072
47 Jabatan Perubatan Kesukanan 03 7949 8122 -
48 Jabatan Patologi Forensik 03 7949  2124/2942 03 7949 4170
49 Jabatan Pengimejan Bio-perubatan 03 7949 2038 03 7949 2030
50 Jabatan Perubatan Transfusi 03 7949 2039/2705 03 7949 2030
51 Jabatan Kawalan Jangkitan 03 7949 4225/2576 03 7949 4889
52 Jabatan Kejururawatan 03 7949 2012 03 7949 4640
53 Unit Kesihatan Staf dan Pelajar 03 7949 3737 03 7949 2030
54 Unit Penjagaan Diabetes 03 7949 2112 03 7949 4640
55 Unit Genetik Perubatan 03 7949 6304 03 7949 2030
56 Jabatan Penyelidikan Klinikal (CIC) 03 79492351 03 7954 1904
57 Jabatan Oral Maksilofasial 03 7967 4807 03 7967 4534
58 Unit Makmal Kardiologi 03 7949 2852 03 7949 4627
59 Unit Makmal Neurologi 03 7949 2585 03 7949 4613
60 Unit Makmal Endoskopi 03 7949 2966/2965 -

ALAMAT

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

 • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • No Tel : 03-79494422
  Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

 • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my