Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 11

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS DIALYZER SET

No Rujukan: T/102/11/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL STERILE GOWN AND UNIVERSAL DRAPES

No Rujukan: T/1121/11/2021/2024(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/809/11/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG SERTA INSTRUMENT PLACEMENT PERALATAN FULLY AUTOMATED IMMUNOASSAY BAGI UJIAN DIAGNOSTIC TREPONEMA PALLIDUM TOTAL ANTIBODIES

No Rujukan: T/921/11/2021/2023(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SISTEM AUTOMASI IDENTIFIKASI DAN UJIAN KERENTANAN ANTIBIOTIK MIKROORGANISMA

No Rujukan: T/921/11/2021/2023(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GREEN GAUZE, ABDOMINAL GAUZE PACK DAN GAUZE X-RAY DETECTABLE

No Rujukan: T/1121/11/2021/2024(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI PERKHIDMATAN HEMATOLOGI (MAKMAL RUTIN HEMATOLOGI DAN MAKMAL POLIKLINIK)

No Rujukan: T/1123/11/2021/2026(3)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak dilaksanakan secara berjadual di Bahagian Perubatan Makmal seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender.
Tarikh dan pegawai serta nombor telefon yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2021 sehingga 26 November 2021

Pegawai dan nombor telefon yang boleh dihubungi :
03-79492756/2229/2392 (Encik Mozhofar bin Md.Yusof/ Puan Nor Inna binti Yazid/ Puan Rosliza binti Sa'ad).

Amalan Penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka adalah wajib.

 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 320.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my