Vendor

Tender List

Year : 2017

Month : 8

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BAHAGIAN DALAM BANGUNAN-BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/994/8/2017/2020(14)

Maklumat Tambahan: Kehadiran Lawatan Tapak adalah WAJIB pada 14 Ogos 2017 (Isnin), jam 10.30 di Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan Rawatan Utama (RUKA), Pusat Perubatan Universiti Malaya.


Keperluan WAJIB untuk Lawatan Tapak:

• Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.


• Sila bawa bersama:
 Kad Pengenalan
 Cop Syarikat
 Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)

 
Bidang  : 221001
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 1,200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-08-2017
Tutup: 06-09-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT RESPIRATORI

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(17)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 318.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-HIPERTENSI

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(16)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ENDOKRIN

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(15)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 106.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT KARDIOLOGI

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(14)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 265.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-DIABETIK

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(13)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 318.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI (2)

No Rujukan: T/885/8/2017/2020(12)  
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH (20) UNIT LIF JENIS SCHINDLER

No Rujukan: T/1703/8/2017/2020(13)  
Bidang  :
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 159.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RADIOPHARMACEUTICAL F18 FLUORODEOXYGLUCOSE (F18-FDG)

No Rujukan: T/792/8/2017(3)  
Bidang  : 050301
050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 159.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN KONTRAS MEDIA

No Rujukan: T/792/8/2017/2020(2)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 265.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2017
Tutup: 28-08-2017 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my