Vendor

Tender List

Year : 2020

Month : 7

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN PENGHIDANGAN MAKANAN PESAKIT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH EMPAT (4) TAHUN

No Rujukan: T/1503/6/2020/2024(7)

Maklumat Tambahan: Dokumen tawaran hanya akan dijual kepada mana-mana petender yang telah selesai menghadiri lawatan tapak di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan
 
Bidang  : 040103
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 1,400.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-06-2020
Tutup: 20-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN TIGA PULUH EMPAT (34) UNIT " EMERGENCY BEDSIDE PHYSIOLOGICAL MONITORING SYSTEM"

No Rujukan: T/1/6/2020(4)

Maklumat Tambahan: Petender boleh melawat kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen tender berkenaan pada 3 Julai 2020 (Jumaat). Semua petender perlu berkumpul pada jam 10.00 pagi di Jabatan Perolehan. Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-06-2020
Tutup: 24-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL FACE MASK DAN RESPIRATOR MASK N95

No Rujukan: T/1121/6/2020(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 16-06-2020
Tutup: 07-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT " AUTOCLAVE STERILIZER "

No Rujukan: T/1/6/2020(2)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK (TIDAK DIWAJIBKAN)
MASA : 12 JUN 2020 (JUMAAT)
MASA 10.30 PAGI
TEMPAT JABATAN PEROLEHAN
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 09-06-2020
Tutup: 07-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN IP BASE CCTV BAGI COMMAND CENTRE

No Rujukan: T/1/6/2020(3)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK (TIDAK DIWAJIBKAN)
MASA : 12 JUN 2020 (JUMAAT)
MASA 10.30 PAGI
TEMPAT JABATAN PEROLEHAN
 
Bidang  : 210203
210201
210106
210102
210101
210107
210202
210103
210104
210105
G2-ME-E02 (Sistem pengawasan dan keselamatan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 09-06-2020
Tutup: 07-07-2020 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my