Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 12

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ULTRASONIC CEMENT REMOVER COMPLETE WITH ACCESSORIES

No Rujukan: T/1/12/2018(24)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 08-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN TERMASUK MEMOTONG RUMPUT, MENYAPU SAMPAH, MEMBERSIH BUMBUNG SERTA MEMBERSIH SALIRAN PERPARITAN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP TERMASUK MENYIRAM, MERUMPUT, MEMBAJA, MENGANDAM SERTA MERACUN DI SELURUH KAWASAN DAN BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: T/1503/12/2018/2020(27)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah
tempoh laku/berkuatkuasa) 
Bidang  : 221002
221003
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS AM DI PUSAT PERUBATAN UNVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1603/12/2018/2021(26)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 02.30 PETANG
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
4. Lesen/Kebenaran Untuk Pembrokeran daripada Bank Negara Malaysia.
 
Bidang  : 221802
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1603/12/2018/2021(25)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 02.30 PETANG
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
4. Lesen/Kebenaran Untuk Pembrokeran daripada Bank Negara Malaysia.

 
Bidang  : 221802
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DIGITAL MAMMOGRAPHY SYSTEM JENAMA HOLOGIC

No Rujukan: T/1703/12/2018/2021(31)  
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 08-01-2019 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my