Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 8

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI KELENGKAPAN PELINDUNGAN DIRI(PPE)

No Rujukan: T/1120/8/2021/2023(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN UNTUK RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/8/2021/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN CERMIN ARAS TINGGI DAN ALUMINIUM CLADDING UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/994/8/2021/2024(15)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak : 30 Ogos 2021 (Isnin)(Tidak wajib)
Lokasi : Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan
Masa : 9.00 pagi


Petender dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum membeli dokumen tender bagi mengetahui lebih lanjut keadaan tapak.

Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak bagi tawaran ini, sila hubungi pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

1. Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel : ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-79492692; atau

2. Encik Yaganes a/l Sukamaran, e-mel: s.yaganes@ummc.edu.my di talian 03-79493742; atau

3. Puan Noorsuzeani binti Dollah, e-mel : suzeani@ummc.edu.my di talian 03-79493367/2208; atau

4 Puan Norhayati binti Bahari, e-mel : norhayatibahari@ummc.edu.my di talian 03-79493367/2208.

Sila bawa bersama:
a) Kad Pengenalan.
b) Cop Syarikat.
c) Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat oleh Kementerian Kewangan Malaysia (masih SAH tempoh laku/berkuatkuasa)
Petender yang menghadiri sesi lawatan tapak dikehendaki mematuhi Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan berdasarkan situasi semasa.

Sesi lawatan tapak tertakluk kepada temujanji. (Sila rujuk syarat di perenggan di atas)

 
Bidang  : 221001
221002
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN APHERESIS SET FOR THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE AND PERIPHERAL BLOOD STEM CELL COLLECTION SERTA PERALATAN SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/1126/8/2021/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PLATELET APHERESIS DENGAN PERALATAN SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/1126/8/2021/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS OPTIFLOW DEWASA

No Rujukan: T/1121/8/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/895/8/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GAS PERUBATAN

No Rujukan: T/809/8/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050199
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN BAGI COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST KIT (RTK-AG)

No Rujukan: T/921/8/2021(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PEMBEDAHAN

No Rujukan: T/1121/8/2021/2023(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS RESUSITASI HUMID VENT AND RESUSCITATOR SET

No Rujukan: T/1120/8/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF DAN BAHAN BUKAN RADIOAKTIF

No Rujukan: T/1047/8/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radioaktif semasa membeli dokumen tawaran.

Petender wajib mempunyai kod bidang 050301 DAN 050202 DAN 050201
 
Bidang  : 050301
050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my