Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 9

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PNEUMATIC TUBE

No Rujukan: T/1703/9/2018/2020(18)  
Bidang  :
G3-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G3 (Elektrikal)-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENGURUSAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASI SISTEM ELEKTRIK 33KV DAN 11KV TERMASUK VOLTAN RENDAH DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

No Rujukan: T/1503/9/2018/2021(14)  
Bidang  : 220503
G4 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G4 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G5 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G5 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G6 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G6 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G7 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G7 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA (2) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCANNER SYSTEM JENAMA SIEMENS

No Rujukan: T/1703/9/2018/2020(17)  
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA PULUH TIGA (23) UNIT ULTRASOUND SYSTEM JENAMA PHILIPS

No Rujukan: T/1703/9/2018/2021(16)  
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN EMPAT PULUH LAPAN (48) UNIT INTENSIVE CARE VENTILATOR JENAMA MAQUET

No Rujukan: T/1703/9/2018/2021(15)  
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA (2) UNIT SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY (SPECT) JENAMA PHILIPS

No Rujukan: T/1703/9/2018/2020(13)  
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA KLINIKAL DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1503/9/2018/2021(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221003
221008
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 13-09-2018
Tutup: 05-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT EMBRYO INCUBATOR SYSTEM COMPLETE WITH TRI GAS INCUBATOR AND IMAGE ACQUISITION

No Rujukan: T/1/9/2018(16)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MENAIKTARAF CORE SWITCH DAN SECURITY NETWORK ACCESS DI PUSAT DATA (DC) DAN DATA RECOVERY CENTRE (DRC)

No Rujukan: T/1/9/2018(15)  
Bidang  : 210102
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 13-09-2018
Tutup: 05-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MENAIKTARAF STORAN HP 3PAR 7400 DAN STORAN HP 3PAR 7200

No Rujukan: T/1/9/2018(13)  
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 13-09-2018
Tutup: 05-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PELAYAN (SERVERS), RAK PELAYAN DAN MOBILE STANDING DESK

No Rujukan: T/1/9/2018(14)  
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 13-09-2018
Tutup: 05-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN RADIOTHERAPY TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS) TERMASUK KERJA-KERJA UBAH SUAI BILIK TPS

No Rujukan: T/1/9/2018(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
13  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS TRACHEOSTOMY TUBE

No Rujukan: T/809/9/2018/2021(3)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 22-10-2018 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my