Vendor

Tender List

Year : 2020

Month : 7

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM KEJURUTERAAN USANG TERMASUK MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENDINGIN UDARA DI LOJI UTAMA SISTEM PENDINGIN UDARA BERPUSAT, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/7/2020(11)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Manual
Lawatan Tapak : 27 Julai 2020
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

 
Bidang  :
G6-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 20-07-2020
Tutup: 19-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT SODIUM PHENYLBUTYRATE POWDER 5G

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(16)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN " DUA (2) UNIT MOBILE C-ARM

No Rujukan: T/1/7/2020(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT" HIGH END 3D/4D OBSTETRICS & GYNAECOLOGY ULTRASOUND SCANNER WITH INTEGRATED REPORTING SYSTEM"

No Rujukan: T/1/7/2020(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-DIABETIK

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(15)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 550.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN NON REINFORCED DISPOSABLE SURGICAL STERILE GOWN WITH HAND TOWEL

No Rujukan: T/1121/7/2020(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-07-2020
Tutup: 28-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BAHAGIAN DALAM BANGUNAN-BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/994/7/2020/2023(10)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan: Sistem

Tarikh lawatan tapak : 28 Julai 2020
Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan Ruka, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

Kod Bidang: 221001 DAN 221002
 
Bidang  : 221001
221002
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 1,150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 19-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-HIPERTENSI

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(14)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SEMBILAN (9) UNIT " NEUROLOGY HIGH-END BEDSIDE PHYSIOLOGICAL MONITORING SYSTEM"

No Rujukan: T/1/7/2020(5)

Maklumat Tambahan: Petender boleh melawat kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen tender berkenaan pada 9 Julai 2020 (Khamis). Semua petender perlu berkumpul pada jam 10.00 pagi di Jabatan Perolehan. Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 07-07-2020
Tutup: 03-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN " TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS)"

No Rujukan: T/1703/7/2020/2023(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 07-07-2020
Tutup: 28-07-2020 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INTRAVENOUS ADMINISTRATION SET DISPOSABLE, BLOOD ADMINISTRATION SET DISPOSABLE, PERFUSOR TUBING LUER LOCK DAN ADHESIVE SENSOR NEONATAL

No Rujukan: T/1121/7/2020/2022(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-07-2020
Tutup: 28-07-2020 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my