Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 10

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INTEGRASI PERALATAN MAKMAL (LAB MACHINE INTEGRATIONS) UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1503/10/2018(21)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak pada 22 Oktober 2018 (Isnin), jam 10.00 pagi di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya (WAJIB)

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)

 
Bidang  : 210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN BATERI UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BAGI BANGUNAN KOMPLEKS KESIHATAN WANITA DAN KANAK-KANAK (KWKK) DAN MENARA SELATAN

No Rujukan: T/1/10/2018(19)

Maklumat Tambahan: Petender yang ingin menyertai tender ini perlu memperolehi sijil daripadaLembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G3, Kategori ME Pengkhususan E04 & Terbuka. Lawatan Tapak adalah WAJIB dan akan diadakan pada 23 Oktober 2018 (Selasa) jam 10.00 pagi di Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya.
 
Bidang  :
G3-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN CLOUD DR SOLUTION

No Rujukan: T/1/10/2018(17)  
Bidang  : 210106
210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN ICT

No Rujukan: T/1/10/2018(18)  
Bidang  : 210101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN RADIOTHERAPY CONTOURING SOFTWARE

No Rujukan: T/1/10/2018(21)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ULTRASONIC CEMENT REMOVER COMPLETE WITH ACCESSORIES

No Rujukan: T/1/10/2018(20)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA DAN HAIWAN PEROSAK DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

No Rujukan: T/800/10/2018/2021(19)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak pada 23 Oktober 2018 (Selasa), jam 2.30 petang di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya (WAJIB)

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)

 
Bidang  : 220901
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL SUTURE

No Rujukan: T/1121/10/2018/2021(11)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS UNTUK PEMBEDAHAN JANTUNG TERBUKA

No Rujukan: T/1121/10/2018/2020(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN LIGATING CLIP

No Rujukan: T/1121/10/2018/2020(9)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INVASIVE CARDIOLOGY

No Rujukan: T/897/10/2018/2020(2)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN ARTERIAL BLOOD GASES (ABG)

No Rujukan: T/1123/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
13  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PNEUMATIC TUBE

No Rujukan: T/1703/9/2018/2020(18)  
Bidang  :
G3-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G3 (Elektrikal)-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
14  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENGURUSAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASI SISTEM ELEKTRIK 33KV DAN 11KV TERMASUK VOLTAN RENDAH DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

No Rujukan: T/1503/9/2018/2021(14)  
Bidang  : 220503
G4 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G4 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G5 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G5 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G6 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G6 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
G7 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G7 (Elektrikal)-ME-E05 (Pemasangan voltan tinggi)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          
15  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL STERILE GOWN, SURGICAL FACE MASK AND UNIVERSAL DRAPES

No Rujukan: T/1121/10/2018/2021(10)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
16  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN APHERESIS

No Rujukan: T/1126/10/2018/2021(1)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
17  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF DAN BAHAN BUKAN RADIOAKTIF

No Rujukan: T/1047/10/2018/2021(2)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radioaktif semasa membeli dokumen tawaran Bil.12.

Petender wajib mempunyai kod bidang 050301 DAN 050202 DAN 050201
 
Bidang  : 050301
050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
18  TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/895/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
19  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN FULLY AUTOMATED CULTURE SYSTEM FOR GROWTH AND RAPID DETECTION FOR BACTERIA AND FUNGI IN CLINICAL CULTURE OF BLOOD SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/921/10/2018/2021(3)  
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
20  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN UNTUK RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
21  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN RADIOTHERAPY TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS) TERMASUK KERJA-KERJA UBAH SUAI BILIK TPS

No Rujukan: T/1/9/2018(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 28-09-2018
Tutup: 29-10-2018 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my