Vendor

Tender List

Year : 2019

Month : 5

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID).

No Rujukan: T/1/5/2019(3)

Maklumat Tambahan: Petender yang ingin menyertai tender ini WAJIB menghadiri Lawatan Tapak yang akan diadakan pada 28 Mei 2019 (Selasa) jam 9.00 pagi di Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya
 
Bidang  : 210101
210104
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 20-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT "ENDOSCOPIC ULTRASOUND SYSTEM"

No Rujukan: T/1/5/2019(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF FLORINE-18 FLOURODEOXYGLUCOSE

No Rujukan: T/792/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radiokatif semasa membeli dokumen tawaran Bil. 1
 
Bidang  : 050202
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI UJIAN MYCOBACTERIA LIQUID CULTURE MEDIA DAN UJIAN ANTIBIOTIK STREPTOMYCIN, ISONIAZID, RIFAMPICIN AND ETHAMBUTOL (SIRE) SENSITIVITY TESTING FOR MYCOBACTERIAL

No Rujukan: T/921/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT INTRAVENOUS FLUIDS AND IRRIGATION FLUIDS

No Rujukan: T/885/5/2019/2022(9)

Maklumat Tambahan: DAN
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY (PTCA), CARDIAC CATHETERISATION, CORONARY ANGIOGRAM AND VALVULOPLASTY

No Rujukan: T/897/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PRODUK ENTERAL

No Rujukan: T/1008/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my