Vendor

Tender List

Year : 2019

Month : 11

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN AUTOMATED TABLET DISPENSING SYSTEM

No Rujukan: T/1/11/2019(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN ABO BLOOD GROUPING AND AHG TEST

No Rujukan: T/1126/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANESTESIOLOGI

No Rujukan: T/885/11/2019/2022(16)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANALGESIK DAN ANTI-INFLAMATORI

No Rujukan: T/885/11/2019/2022(17)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 050201 dan 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 28-11-2019
Tutup: 20-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN (HLA) TYPING KIT

No Rujukan: T/1123/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN PERALATAN FULLY AUTOMATED IMMUNOASSAY SECARA SEWAAN BAGI UJIAN DIAGNOSTIC TEST KITS FOR VIRAL HEPATITIS A, B & C, HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, TOXOPLASMA, RUBELLA VIRUS AND CYTOMEGALOVIRUS

No Rujukan: T/921/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GAS PERUBATAN

No Rujukan: T/809/11/2019/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050199
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SOFT DRESSING DAN KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/809/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my