Vendor

Tender List

Year : 2019

Month : 5

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID).

No Rujukan: T/1/5/2019(3)

Maklumat Tambahan: Petender yang ingin menyertai tender ini WAJIB menghadiri Lawatan Tapak yang akan diadakan pada 28 Mei 2019 (Selasa) jam 9.00 pagi di Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya
 
Bidang  : 210101 
210104 
210105 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 20-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT "ENDOSCOPIC ULTRASOUND SYSTEM"

No Rujukan: T/1/5/2019(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF FLORINE-18 FLOURODEOXYGLUCOSE

No Rujukan: T/792/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radiokatif semasa membeli dokumen tawaran Bil. 1
 
Bidang  : 050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI UJIAN MYCOBACTERIA LIQUID CULTURE MEDIA DAN UJIAN ANTIBIOTIK STREPTOMYCIN, ISONIAZID, RIFAMPICIN AND ETHAMBUTOL (SIRE) SENSITIVITY TESTING FOR MYCOBACTERIAL

No Rujukan: T/921/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT INTRAVENOUS FLUIDS AND IRRIGATION FLUIDS

No Rujukan: T/885/5/2019/2022(9)

Maklumat Tambahan: DAN
 
Bidang  : 050201 
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY (PTCA), CARDIAC CATHETERISATION, CORONARY ANGIOGRAM AND VALVULOPLASTY

No Rujukan: T/897/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PRODUK ENTERAL

No Rujukan: T/1008/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my