Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 11

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INTEGRASI PERALATAN MAKMAL (LAB MACHINE INTEGRATIONS) UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1503/10/2018(21)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak pada 22 Oktober 2018 (Isnin), jam 10.00 pagi di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya (WAJIB)

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)

 
Bidang  : 210104 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN BATERI UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) BAGI BANGUNAN KOMPLEKS KESIHATAN WANITA DAN KANAK-KANAK (KWKK) DAN MENARA SELATAN

No Rujukan: T/1/10/2018(19)

Maklumat Tambahan: Petender yang ingin menyertai tender ini perlu memperolehi sijil daripadaLembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G3, Kategori ME Pengkhususan E04 & Terbuka. Lawatan Tapak adalah WAJIB dan akan diadakan pada 23 Oktober 2018 (Selasa) jam 10.00 pagi di Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya.
 
Bidang  :
G3-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN CLOUD DR SOLUTION

No Rujukan: T/1/10/2018(17)  
Bidang  : 210102 
210106 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN ICT

No Rujukan: T/1/10/2018(18)  
Bidang  : 210101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN RADIOTHERAPY CONTOURING SOFTWARE

No Rujukan: T/1/10/2018(21)  
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ULTRASONIC CEMENT REMOVER COMPLETE WITH ACCESSORIES

No Rujukan: T/1/10/2018(20)  
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA DAN HAIWAN PEROSAK DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

No Rujukan: T/800/10/2018/2021(19)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak pada 23 Oktober 2018 (Selasa), jam 2.30 petang di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya (WAJIB)

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)

 
Bidang  : 220901 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 14-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL SUTURE

No Rujukan: T/1121/10/2018/2021(11)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS UNTUK PEMBEDAHAN JANTUNG TERBUKA

No Rujukan: T/1121/10/2018/2020(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN LIGATING CLIP

No Rujukan: T/1121/10/2018/2020(9)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INVASIVE CARDIOLOGY

No Rujukan: T/897/10/2018/2020(2)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN ARTERIAL BLOOD GASES (ABG)

No Rujukan: T/1123/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
13  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL STERILE GOWN, SURGICAL FACE MASK AND UNIVERSAL DRAPES

No Rujukan: T/1121/10/2018/2021(10)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
14  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN APHERESIS

No Rujukan: T/1126/10/2018/2021(1)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
15  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF DAN BAHAN BUKAN RADIOAKTIF

No Rujukan: T/1047/10/2018/2021(2)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radioaktif semasa membeli dokumen tawaran Bil.12.

Petender wajib mempunyai kod bidang 050301 DAN 050202 DAN 050201
 
Bidang  : 050301 
050201 
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
16  TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/895/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
17  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN FULLY AUTOMATED CULTURE SYSTEM FOR GROWTH AND RAPID DETECTION FOR BACTERIA AND FUNGI IN CLINICAL CULTURE OF BLOOD SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/921/10/2018/2021(3)  
Bidang  : 221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          
18  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN UNTUK RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/10/2018/2021(2)  
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-10-2018
Tutup: 09-11-2018 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my