Vendor

Tender List

Year : 2022

Month : 3

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI SURGICAL STERILE GOWN AND UNIVERSAL DRAPES

No Rujukan: T/1121/3/2022/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT DISINFEKTAN

No Rujukan: T/885/3/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG 050201 & 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN TERMASUK MEMOTONG RUMPUT, MENYAPU SAMPAH, MEMBERSIH BUMBUNG SERTA MEMBERSIH SALIRAN PERPARITAN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP TERMASUK MENYIRAM, MERUMPUT, MEMBAJA, MENGANDAM SERTA MERACUN DI SELURUH KAWASAN DAN BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: T/1503/3/2022/2024(1)

Maklumat Tambahan: Penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Wakil (Surat perwakilan kuasa) DIGALAKKAN menghadiri sesi taklimat pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh: 17 Mac 2022 (Khamis)
Masa: Sesi 1 (10.00 pagi)
Sesi 2 (2.30 petang)
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Sila bawa bersama-sama:
i. Kad Pengenalan.
ii. Cop Syarikat.
iii. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuat kuasa)


Sebarang pertanyaan berhubung sesi taklimat, sila hubungi pegawai yang berikut:

i. Puan Mariah binti Salli, e-mel: mariahs@ummc.edu.my di talian 03 7949 3729; atau

ii. Puan Noorsuzeani binti Dollah, e-mel: suzeani@ummc.edu.my di talian 03-7949 2208.

 
Bidang  : 221002
221003
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my