Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 3

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN CLOUD DR SOLUTION

No Rujukan: T/1/3/2018(8)  
Bidang  : 210106
210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2018
Tutup: 16-04-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MENAIKTARAF CORE SWITCH DAN SECURITY NETWORK ACCESS DI PUSAT DATA (DC) DAN DATA RECOVERY CENTRE (DRC)

No Rujukan: T/1/3/2018(4)  
Bidang  : 210102
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-03-2018
Tutup: 29-03-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN RADIOTHERAPY CONTOURING SOFTWARE

No Rujukan: T/1/3/2018(9)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 159.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2018
Tutup: 16-04-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MENAIKTARAF STORAN HP 3PAR 7400 DAN STORAN HP 3PAR 7200

No Rujukan: T/1/3/2018(5)  
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-03-2018
Tutup: 29-03-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN INTEGRASI IOT PERALATAN PERUBATAN (MEDICAL DEVICE IOT INTEGRATION)

No Rujukan: T/1/3/2018(6)  
Bidang  : 210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 159.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-03-2018
Tutup: 29-03-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA-SISA KLINIKAL DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

No Rujukan: T/1503/3/2018/2021(1)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK (DIWAJIBKAN):- TARIKH: 14 MAC 2018 (RABU) TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PPUM MASA: 10.00 PAGI

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/LawatanTapak berkenaan.
Sila bawa bersama:
 Kad Pengenalan
 Cop Syarikat
 Sijil Asal Akuan

Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa).
 
Bidang  : 221003
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 530.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-03-2018
Tutup: 05-04-2018 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT EMBRYO INCUBATOR SYSTEM COMPLETE WITH TRI GAS INCUBATOR AND IMAGE ACQUISITION

No Rujukan: T/1/3/2018(10)  
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 106.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2018
Tutup: 16-04-2018 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my