Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 7

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIMA PULUH SATU (51) UNIT VENTILATOR, INTENSIVE CARE JENAMA MAQUET DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1703/7/2021/2024(14)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220600
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENTRY LEVEL COMPUTER DESKTOP DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/7/2021(9)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 210100 atau 210101
 
Bidang  : 210101
210100
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU RATUS DUA PULUH (120) UNIT ALTERNATING AIR MATTRESS C/W PUMP DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/7/2021(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU RATUS LIMA (105) UNIT ULTRA LOW ELECTRICAL BEDS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/7/2021(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT INTRA OPERATIVE RADIATION THERAPY JENAMA CARL ZEISS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/7/2021/2023(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220600
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA-SISA KLINIKAL DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1503/7/2021/2024(13)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang :

221002 dan 221003 dan 221008 dan 050101

Lawatan Tapak : Tidak Diwajibkan

NOTIS RALAT

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada syarat utama bagi Rujukan Tawaran : T/1503/7/2021/2024(13) yang telah diiklankan di dalam akhbar Berita Harian bertarikh 26 Julai 2021 iaitu:-

Kod Bidang :
i. 221002 - Membersih kawasan; dan
ii. 221003 - Mengangkat sampah; dan
iii. 050101 - Peralatan hospital, bahan dan kelengkapan perubatan - peralatan dan kelengkapan hospital; dan
iv. Surat Kebenaran / Kelulusan daripada syarikat yang mempunyai kod bidang 221008 untuk pelupusan dan perawatan sisa tidak berbahaya

 
Bidang  : 221002
221003
221008
050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 350.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) 1.5 TESLA SECARA FREE ON BOARD (FOB) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/7/2021(5)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN.
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 320.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 24-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN BLOOD BAGS DAN PERALATAN PORTABLE WHOLE BLOOD MIXER SERTA AUTOMATED BLOOD COMPONENT SEPARATOR SYSTEM SECARA SEWAAN.

No Rujukan: T/1126/7/2021/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT " HIGH END ULTRASOUND SCANNER WITH ELASTOGRAPHY"

No Rujukan: T/1/7/2020(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-07-2021
Tutup: 17-08-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my