Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 5

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
NOTIS RALAT: TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MENGGANTI, MEMASANG, MENAMBAH BAIK, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN SISTEM PABX DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(10)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G4 dan ke atas, Kategori ME, Pengkhususan E07

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : DITANGGUHKAN SEMPENA PKP 3.0 DAN AKAN DIBERITAHU KELAK(Tidak Wajib). Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 2 Jun 2021 (Rabu) Jabatan Perolehan jam 10.00 pagi. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

Tempoh Kontrak : 58 minggu

Tempoh Pembinaan : 52 minggu
 
Bidang  :
G4 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G5 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G6 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G7 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENTRY LEVEL COMPUTER DESKTOP UNTUK UNTUK PPUM

No Rujukan: T/1/5/2021(3)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang : 210100 atau 210101
 
Bidang  : 210101
210100
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 10-05-2021
Tutup: 01-06-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MENGGANTI, MEMASANG SERTA MENAMBAH BAIK SISTEM PELINDUNGAN KILAT DAN PEMBUMIAN BAGI SISTEM ELEKTRIKAL BAGI KESELURUHAN KAWASAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(9)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G3 Ke atas, Kategori ME, Pengkhususan E04

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : (Tidak Wajib) Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 20 Mei 2021 (Khamis) Jabatan Perolehan jam 02.30 petang. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

TEMPOH SIAP KERJA: 24 MINGGU

TEMPOH KONTRAK : 28 MINGGU
 
Bidang  :
G3 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
NOTIS RALAT: TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI TERIMA, DAN MENTAULIAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK PENGGANTIAN LIMA (5) UNIT LIF DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(8)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G4 dan ke atas, Kategori ME, Pengkhususan M03

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : DITANGGUHKAN SEMPENA PKP 3.0 DAN AKAN DIBERITAHU KELAK(Tidak Wajib). Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 1 Jun 2021 (Selasa), Jabatan Perolehan jam 10.00 pagi. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

TEMPOH SIAP KERJA: 52 MINGGU

TEMPOH KONTRAK : 58 MINGGU
 
Bidang  :
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN TIUB-TIUB DARAH DAN JARUM

No Rujukan: T/1123/5/2021/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2021
Tutup: 01-06-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SEPULUH (10) UNIT DEFIBRILLATOR MONITOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/5/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 10-05-2021
Tutup: 01-06-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY (PTCA), CARDIAC CATHETERISATION, CORONARY ANGIOGRAM AND VALVULOPLASTY

No Rujukan: T/897/5/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2021
Tutup: 01-06-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my