Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 9

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DIAGNOSTIC CARDIAC CATHETERISATION

No Rujukan: T/897/9/2021/2023(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-09-2021
Tutup: 06-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT MESIN PICOSECOND LASER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/9/2021(11)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-09-2021
Tutup: 06-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MEDICAL COMPRESSED AIR SYSTEM TERMASUK KELENGKAPAN TAMBAHAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN UNTUK TIGA (3) UNIT SISTEM LENGKAP DI BANGUNAN JABATAN PERUBATAN KECEMASAN DAN DUA (2) UNIT SISTEM LENGKAP DI BANGUNAN MENARA UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/9/2021(10)

Maklumat Tambahan: GRED G3, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M06 ATAU M09
 
Bidang  :
G3-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G3-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-09-2021
Tutup: 06-10-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my