Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 11

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS DIALYZER SET

No Rujukan: T/102/11/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SURGICAL STERILE GOWN AND UNIVERSAL DRAPES

No Rujukan: T/1121/11/2021/2024(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/809/11/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG SERTA INSTRUMENT PLACEMENT PERALATAN FULLY AUTOMATED IMMUNOASSAY BAGI UJIAN DIAGNOSTIC TREPONEMA PALLIDUM TOTAL ANTIBODIES

No Rujukan: T/921/11/2021/2023(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SISTEM AUTOMASI IDENTIFIKASI DAN UJIAN KERENTANAN ANTIBIOTIK MIKROORGANISMA

No Rujukan: T/921/11/2021/2023(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GREEN GAUZE, ABDOMINAL GAUZE PACK DAN GAUZE X-RAY DETECTABLE

No Rujukan: T/1121/11/2021/2024(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI PERKHIDMATAN HEMATOLOGI (MAKMAL RUTIN HEMATOLOGI DAN MAKMAL POLIKLINIK)

No Rujukan: T/1123/11/2021/2026(3)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak dilaksanakan secara berjadual di Bahagian Perubatan Makmal seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender.
Tarikh dan pegawai serta nombor telefon yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2021 sehingga 26 November 2021

Pegawai dan nombor telefon yang boleh dihubungi :
03-79492756/2229/2392 (Encik Mozhofar bin Md.Yusof/ Puan Nor Inna binti Yazid/ Puan Rosliza binti Sa'ad).

Amalan Penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka adalah wajib.

 
Bidang  : 221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 320.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2021
Tutup: 07-12-2021 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my