Vendor

Tender List

Year : 2015

Month : 5

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT MOBILE C-ARM

No Rujukan: T/1/5/2015(6)  
Bidang  : 050102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 159.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-05-2015
Tutup: 15-06-2015 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT CART WASHER

No Rujukan: T/1/5/2015(7)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak adalah WAJIB dan akan diadakan pada 21 Mei 2015 (Khamis) jam 10.00 pagi di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan
 
Bidang  : 050102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 212.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-05-2015
Tutup: 15-06-2015 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT WASHER DISINFECTION MACHINE

No Rujukan: T/1/5/2015(8)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak adalah WAJIB dan akan diadakan pada 27 Mei 2015 (Rabu) jam 10.00 pagi di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan
 
Bidang  : 050102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 106.00
Kategori : Peralatan
Buka: 21-05-2015
Tutup: 18-06-2015 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my