Vendor

Tender List

Year : 2022

Month : 5

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT DIGITAL RADIOGRAPHY JENAMA SAMSUNG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/5/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan: Harga Indikatif: RM600,000.00
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SEROLOGI VIRUS HERPES SIMPLEX, MEASLES, MUMPS, EPSTEIN-BARR, VARICELLA ZOSTER, PARVO B19 TERMASUK UJIAN SEROLOGI BAKTERIA LEGIONELLA DAN LEPTOSPIRA

No Rujukan: T/921/5/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 16-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN BAGI COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST KIT (RTK-AG)

No Rujukan: T/921/5/2022(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN-PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SARINGAN COVID-19 DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/921/5/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI UNTUK RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/5/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 16-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT INTRAVENOUS FLUIDS & IRRIGATION FLUIDS

No Rujukan: T/885/5/2022/2025(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT KORTIKOSTEROID

No Rujukan: T/885/5/2022/2025(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT OBSTETRIK & GINEKOLOGI

No Rujukan: T/885/5/2022/2025(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 02-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PRODUK ENTERAL

No Rujukan: T/1008/5/2022/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 16-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCANNER SECARA FREE ON BOARD (FOB) ATAU KAEDAH LAIN YANG SEUMPAMANYA TERMASUK TRADE-IN SATU (1) UNIT CT SCANNER SYSTEM SEDIA ADA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/4/2022(5)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 28 April 2022 (Khamis)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Peralatan
Buka: 25-04-2022
Tutup: 01-06-2022 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my