Vendor

Tender List

Year : 2018

Month : 12

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ULTRASONIC CEMENT REMOVER COMPLETE WITH ACCESSORIES

No Rujukan: T/1/12/2018(24)  
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 08-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN TERMASUK MEMOTONG RUMPUT, MENYAPU SAMPAH, MEMBERSIH BUMBUNG SERTA MEMBERSIH SALIRAN PERPARITAN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP TERMASUK MENYIRAM, MERUMPUT, MEMBAJA, MENGANDAM SERTA MERACUN DI SELURUH KAWASAN DAN BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: T/1503/12/2018/2020(27)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 10.00 PAGI
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah
tempoh laku/berkuatkuasa) 
Bidang  : 221002 
221003 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS AM DI PUSAT PERUBATAN UNVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1603/12/2018/2021(26)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 02.30 PETANG
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
4. Lesen/Kebenaran Untuk Pembrokeran daripada Bank Negara Malaysia.
 
Bidang  : 221802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1603/12/2018/2021(25)

Maklumat Tambahan: PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan WAJIB menghadiri sesi Taklimat seperti berikut:

TARIKH: 18 DISEMBER 2018 (SELASA)
MASA: 02.30 PETANG
TEMPAT: BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
4. Lesen/Kebenaran Untuk Pembrokeran daripada Bank Negara Malaysia.

 
Bidang  : 221802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 15-01-2019 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DIGITAL MAMMOGRAPHY SYSTEM JENAMA HOLOGIC

No Rujukan: T/1703/12/2018/2021(31)  
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-12-2018
Tutup: 08-01-2019 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my