Vendor

Tender List - February   2017


Date Title Attachment
2017 (February)
 TENDER 13TH & 16TH FEBRUARY 2017 (CLOSE: 09TH MARCH 2017)
 Update on: 13/2/2017
 
Bil Perkara Syarat Utama
1 Tawaran Bagi Membekal Ubat-Ubat Nutrisi

Rujukan Tawaran : T/885/2/2017/2020 (1)

Taraf : TERBUKA
Bidang : 050202 dan 050201
Lawatan Tapak / Taklimat : -
Tarikh Tutup : Khamis, 09 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari
Harga Dokumen : RM424.00
2 Tawaran Bagi Membekal Ubat-ubat Dialysis Fluids

Rujukan Tawaran : T/885/2/2017/2020 (2)

Taraf : TERBUKA
Bidang : 050202 dan 050201
Lawatan Tapak / Taklimat : -
Tarikh Tutup : Khamis, 09 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari
Harga Dokumen : RM265.00
3 Tawaran Bagi Membekal Bekalan Pakaian Seragam Pelbagai Jawatan

Rujukan Tawaran : T/828/2/2017/2020 (1)

Taraf : TERBUKA
Bidang : 020701
Lawatan Tapak / Taklimat : -
Tarikh Tutup : Khamis, 09 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari
Harga Dokumen : RM159.00
4 Tawaran Bagi Membekal Bekalan Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA), Cardiac Catheterisation, Coronary Angiogram And Valvuloplasty

Rujukan Tawaran : T/897/2/2017/2019 (2)

Taraf : TERBUKA
Bidang : 050301
Lawatan Tapak / Taklimat : -
Tarikh Tutup : Khamis, 09 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari
Harga Dokumen : RM212.00
5 Tawaran Bagi Menjalankan Perniagaan Makanan Dan Minuman Satu (1) Penyewa Di Bangunan Trauma Dan Kecemasan, Pusat Perubatan Universiti Malaya Untuk Tempoh Lima (5) Tahun

Rujukan Tawaran : T/1503/2/2017/2022 (6)

Taraf : TERBUKA
Bidang : 040102 ATAU 040103 ATAU 040199 ATAU SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
Lawatan Tapak / Taklimat : WAJIB 16 FEBRUARI 2017 (KHAMIS), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN (10.00 PAGI)
Tarikh Tutup : Khamis, 09 Mac 2017 jam 12.00 tengah hari
Harga Dokumen : RM265.00
SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:: Lampiran

 

 

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my