Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 4

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN CADANGAN PENGGANTIAN SISTEM PANEL KEBAKARAN TERMASUK MEREKABENTUK, MENAMBAHBAIK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH DI KOMPLEKS KESIHATAN WANITA DAN KANAK-KANAK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1803/4/2021(5)

Maklumat Tambahan: TARAF : TERBUKA

BIDANG : CIDB GRED G3, KATEGORI ME,PENGKHUSUSAN M02

LAWATAN TAPAK : 3 MEI 2021 (ISNIN), JAM 10.00, PAGI DI BILIK MUZAKARAH,JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk
semakan sebelum membeli dokumen tawaran.
1. Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

2. Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) / Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) SAHAJA yang boleh menghadiri sesi taklimat / lawatan tapak dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil.

3. Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak bagi tawaran Bil.3 hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

3.1 Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03 79492692; atau

3.2 Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367

3.3 Sila bawa bersama:

a) Kad Pengenalan
b) Cop Syarikat
c) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (masih SAH tempoh laku/berkuat kuasa) Petender yang menghadiri sesi lawatan tapak dikehendaki mematuhi Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
 
Bidang  :
G3-ME-M02 (Sistem pencegah dan perlindungan kebakaran)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 26-04-2021
Tutup: 25-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE BLADELESS TROCARS

No Rujukan: T/1121/4/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN TONER

No Rujukan: T/809/4/2021/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-04-2021
Tutup: 04-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN LYMPHOCYTES SUBSETS CD4 AND CD8

No Rujukan: T/1123/4/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-04-2021
Tutup: 04-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU RATUS DUA PULUH (120) UNIT ALTERNATING AIR MATTRESS C/W PUMP DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1/4/2021(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 12-04-2021
Tutup: 04-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA (2) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCANNER SYSTEM JENAMA SIEMENS

No Rujukan: T/1703/5/2021/2023(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my