Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 8

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI KELENGKAPAN PELINDUNGAN DIRI(PPE)

No Rujukan: T/1120/8/2021/2023(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN UNTUK RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/8/2021/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN CERMIN ARAS TINGGI DAN ALUMINIUM CLADDING UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/994/8/2021/2024(15)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak : 30 Ogos 2021 (Isnin)(Tidak wajib)
Lokasi : Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan
Masa : 9.00 pagi


Petender dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum membeli dokumen tender bagi mengetahui lebih lanjut keadaan tapak.

Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak bagi tawaran ini, sila hubungi pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

1. Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel : ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-79492692; atau

2. Encik Yaganes a/l Sukamaran, e-mel: s.yaganes@ummc.edu.my di talian 03-79493742; atau

3. Puan Noorsuzeani binti Dollah, e-mel : suzeani@ummc.edu.my di talian 03-79493367/2208; atau

4 Puan Norhayati binti Bahari, e-mel : norhayatibahari@ummc.edu.my di talian 03-79493367/2208.

Sila bawa bersama:
a) Kad Pengenalan.
b) Cop Syarikat.
c) Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat oleh Kementerian Kewangan Malaysia (masih SAH tempoh laku/berkuatkuasa)
Petender yang menghadiri sesi lawatan tapak dikehendaki mematuhi Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan berdasarkan situasi semasa.

Sesi lawatan tapak tertakluk kepada temujanji. (Sila rujuk syarat di perenggan di atas)

 
Bidang  : 221001 
221002 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN APHERESIS SET FOR THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE AND PERIPHERAL BLOOD STEM CELL COLLECTION SERTA PERALATAN SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/1126/8/2021/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PLATELET APHERESIS DENGAN PERALATAN SECARA SEWAAN

No Rujukan: T/1126/8/2021/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508 
221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS OPTIFLOW DEWASA

No Rujukan: T/1121/8/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL PELBAGAI BEKALAN GUNA HABIS KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/895/8/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GAS PERUBATAN

No Rujukan: T/809/8/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN BAGI COVID-19 RAPID ANTIGEN TEST KIT (RTK-AG)

No Rujukan: T/921/8/2021(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PEMBEDAHAN

No Rujukan: T/1121/8/2021/2023(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS RESUSITASI HUMID VENT AND RESUSCITATOR SET

No Rujukan: T/1120/8/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-08-2021
Tutup: 03-09-2021 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF DAN BAHAN BUKAN RADIOAKTIF

No Rujukan: T/1047/8/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radioaktif semasa membeli dokumen tawaran.

Petender wajib mempunyai kod bidang 050301 DAN 050202 DAN 050201
 
Bidang  : 050202 
050301 
050201 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-08-2021
Tutup: 17-09-2021 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my