Vendor

Tender List

Year : 2020

Month : 8

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ISOSORBIDE DINITRATE INJ 10MG/10ML, CLOPIDOGREL 75MG DAN ENOXAPARIN 20MG

No Rujukan: T/885/8/2020(18)

Maklumat Tambahan: Kod bidang: 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-08-2020
Tutup: 10-09-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI 3

No Rujukan: T/885/8/2020/2023(17)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-08-2020
Tutup: 10-09-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT LIF DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1/8/2020(9)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Sistem
Lawatan Tapak : 7 Ogos 2020 (Jumaat)
Masa : 10:00 pagi
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Mohd Hafiz bin Amin , e-mel : mhafiz@ummc.edu.my di talian 03-79493729.

Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.

KOD BIDANG G3 dan ke atas
Pengkhususan ME, Bidang M03
 
Bidang  :
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 01-09-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA BELAS UNIT KIOSK BAYARAN LAYAN DIRI SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1503/8/2020/2023(12)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Sistem
Lawatan Tapak : 11 Ogos 2020 (Selasa)
Masa : 10:00 pagi
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

 
Bidang  : 210102
210101
210103
210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 01-09-2020 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my