Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 7

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN PEROLEHAN ALAT GANTI SATU (1) UNIT X-RAY TUBE UNTUK PERALATAN COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCANNER JENAMA SIEMENS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/7/2021/2022(11)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 02-07-2021
Tutup: 26-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SARINGAN COVID-19 DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/921/6/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 28-06-2021
Tutup: 22-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT MULTIMODAL SCANNING LASER OPHTHALMOSCOPY FOR DIAGNOSTIC RETINAL ANGIOGRAPHY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/7/2021(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 02-07-2021
Tutup: 26-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT RESPIRATORI 2

No Rujukan: T/885/6/2021/2024(5)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-06-2021
Tutup: 06-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI CADANGAN PENGGANTIAN PERALATAN USANG TERMASUK MEREKABENTUK,MEMBEKAL, MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN 54 UNIT PETI SIMPANAN MAYAT TERMASUK LAIN LAIN KERJA BERKAITAN DI JABATAN PATOLOGI FORENSIK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2021(4)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak : Tidak diwajibkan

Kod Bidang :
CIDB Gred G4 Ke Atas, Kategori ME, Pengkhususan M01 dan M06
 
Bidang  :
G4-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
G4-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G5-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
G5-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G6-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
G6-ME-M06 (Peralatan perubatan)
G7-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
G7-ME-M06 (Peralatan perubatan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 28-06-2021
Tutup: 22-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS RAWATAN DIALYSIS SLED (SUSTAINED LOW-EFFICIENCY DIALYSIS)

No Rujukan: T/102/6/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 28-06-2021
Tutup: 22-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN KAIN UNTUK PAKAIAN SERAGAM JURURAWAT GRED U29/U32/U36

No Rujukan: T/828/6/2021/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020701
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-06-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL REAGEN DAN PERALATAN FULLY AUTOMATED IHC SLIDE PREPARATION SYSTEM SECARA SEWAAN UNTUK PERKHIDMATAN PEMPROSESAN SLAID IMMUNOHISTOKIMIA DAN IN-SITU HYBRIDIZATION

No Rujukan: T/1123/6/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-06-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
NOTIS RALAT: TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MENGGANTI, MEMASANG, MENAMBAH BAIK, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN SISTEM PABX DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(10)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G4 dan ke atas, Kategori ME, Pengkhususan E07

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : DITANGGUHKAN SEMPENA PKP 3.0 DAN AKAN DIBERITAHU KELAK(Tidak Wajib). Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 2 Jun 2021 (Rabu) Jabatan Perolehan jam 10.00 pagi. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

Tempoh Kontrak : 58 minggu

Tempoh Pembinaan : 52 minggu
 
Bidang  :
G4 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G5 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G6 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
G7 (Elektrikal)-ME-E07 (Sistem telekomunikasi dalaman)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MENGGANTI, MEMASANG SERTA MENAMBAH BAIK SISTEM PELINDUNGAN KILAT DAN PEMBUMIAN BAGI SISTEM ELEKTRIKAL BAGI KESELURUHAN KAWASAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(9)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G3 Ke atas, Kategori ME, Pengkhususan E04

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : (Tidak Wajib) Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 20 Mei 2021 (Khamis) Jabatan Perolehan jam 02.30 petang. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

TEMPOH SIAP KERJA: 24 MINGGU

TEMPOH KONTRAK : 28 MINGGU
 
Bidang  :
G3 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
11  NOTIS RALAT: TAWARAN BAGI MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI TERIMA, DAN MENTAULIAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN UNTUK PENGGANTIAN LIMA (5) UNIT LIF DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (REKA DAN BINA)

No Rujukan: T/1803/5/2021(8)

Maklumat Tambahan: Taraf : Terbuka

Kod bidang : CIDB Gred G4 dan ke atas, Kategori ME, Pengkhususan M03

Iklan : 10 Mei 2021 (Isnin)

Lawatan Tapak : DITANGGUHKAN SEMPENA PKP 3.0 DAN AKAN DIBERITAHU KELAK(Tidak Wajib). Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 1 Jun 2021 (Selasa), Jabatan Perolehan jam 10.00 pagi. Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan

Tutup : 6 Julai 2021 (Selasa)

TEMPOH SIAP KERJA: 52 MINGGU

TEMPOH KONTRAK : 58 MINGGU
 
Bidang  :
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 10-05-2021
Tutup: 16-07-2021 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN MEDIA PRE-POURED AGAR PLATES

No Rujukan: T/921/5/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-06-2021
Tutup: 06-07-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my