Vendor

Tender List

Year : 2020

Month : 6

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL REAGEN DAN PERALATAN "A FULL LABORATORY AUTOMATION SYSTEM" SECARA SEWA BELI UNTUK UJIAN MAKMAL KIMIA KLINIKAL DAN IMMUNOASSAY DI BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL

No Rujukan: T/1123/5/2020/2025(1)

Maklumat Tambahan: Syarikat boleh melawat Bahagian Perubatan Makmal
seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender bermula 14 Mei 2020 sehingga 22 Mei 2020 dan boleh menghubungi PIC di talian 03-79492580 (Puan Putri Junaidah binti Megat Yunus). Amalan Penjarakan,penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 700.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI BEKALAN POWDERED SURGICAL GLOVES,NON POWDERED SURGICAL GLOVES DAN NITRILE EXAMNINATION GLOVES.

No Rujukan: T/1121/5/2020/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 350.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS DRAPE KHAS UNTUK PERALATAN DAN PEMBEDAHAN PELBAGAI DISIPLIN

No Rujukan: T/1121/5/2020/2022(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT BIOLOGICS DAN HEMATOLOGI

No Rujukan: T/885/5/2020/2023(8)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN NEEDLES DAN PERAWATAN

No Rujukan: T/809/5/2020/2022(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI 2

No Rujukan: T/885/5/2020/2023(7)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT MATA

No Rujukan: T/885/5/2020/2023(6)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PEDIATRIK

No Rujukan: T/885/5/2020/2023(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ENDOKRIN

No Rujukan: T/885/5/2020/2023(4)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-05-2020
Tutup: 01-06-2020 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my