Vendor

Tender List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KOMPLEKS PENGINAPAN BLOK A DAN D, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA [KONTRAKTOR UTAMA]

No Rujukan: T/1803/6/2023(8)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G6, KATEGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN [B04 DAN B07 DAN B12 DAN B13 DAN B14 DAN B24 DAN B28 DAN CE01 DAN CE10 DAN CE13 DAN CE19 DAN CE20 DAN CE21 DAN CE34 DAN CE36 DAN CE 42 DAN CE 43] ; B06 ATAU B08 ATAU B09 ATAU B15 ATAU B26 ATAU CE11 ATAU CE14 ATAU CE24 ATAU CE32 ATAU CE40

*Nota: Pengkhususan B06, B08, B09, B15, B26, CE11, CE14, CE24, CE32 dan CE40 merupakan kod bidang TIDAK WAJIB. Petender masih layak untuk menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak jika tidak mempunyai kod bidang tersebut.

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 08 Jun 2023 (Khamis)
Masa: 9.30 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G6-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G6-B-B15 (Pemasangan bumbung dan clading logam) Atau
G6-B-B09 (Lanskap) Atau
G6-B-B08 (Pemasangan bahan kalis air) Atau
G6-B-B06 (Kerja pembaikan konkrit) Atau
G6-B-B26 (Kerja meroboh) Atau
G6-B-B07 (Hiasan dalaman) Dan
G6-B-B12 (Kerja aluminium/ keluli dan kaca) Dan
G6-B-B13 (Pemasangan jubin dan kerja lepasan) Dan
G6-B-B14 (Kerja cat) Dan
G6-B-B24 (Kerja penyelenggaraan bangunan) Dan
G6-B-B28 (Kerja ubahsuai) Dan
G6-CE-CE32 (Kerja penyelenggaraan kejuruteraan awam) Atau
G6-CE-CE14 (Landskap) Atau
G6-CE-CE11 (Kerja pembaikan konkrit) Atau
G6-CE-CE24 (Struktur kejuruteraan awam) Atau
G6-CE-CE01 (Pembinaan jalan dan pavemen)
G6-CE-CE10 (Kerja cecuruk) Dan
G6-CE-CE42 (Membuat isyarat dan mengecat jalan) Dan
G6-CE-CE43 (Membuat pengadang dan lain-lain kerja untuk jalan) Dan
G6-CE-CE36 (Kerja tanah) Dan
G6-CE-CE34 (Kerja pemasangan konkrit pra tuang) Dan
G6-CE-CE21 (Kerja-kerja am kejuruteraan awam) Dan
G6-CE-CE20 (Sistem bekalan air) Dan
G6-CE-CE19 (Sistem pembentungan) Dan
G6-CE-CE13 (Pemasangan tanda) Dan
G6-CE-CE40 (Pengorekan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KOMPLEKS PENGINAPAN BLOK EE DAN ES DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA [KONTRAKTOR UTAMA]

No Rujukan: T/1803/6/2023(7)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G5, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN [B04 DAN B14 DAN B28] ; B26 ATAU B10

*Nota: Pengkhususan B26 dan B10 merupakan kod bidang TIDAK WAJIB. Petender masih layak untuk menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak jika tidak mempunyai kod bidang tersebut.

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 08 Jun 2023 (Khamis)
Masa: 3.00 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G5-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G5-B-B14 (Kerja cat) Dan
G5-B-B28 (Kerja ubahsuai)
G5-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman) Atau
G5-B-B26 (Kerja meroboh)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PEMBUMIAN DAN GEGANTI PERLINDUNGAN DI KESELURUHAN PENCAWANG ELEKTRIK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/6/2023(6)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G4 ATAU KE ATAS, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 ATAU E11

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 9.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G4 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G5 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G5 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G6 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G6 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G7 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G7 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2023(14)

Maklumat Tambahan: KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 10.30 Pagi
Tempat: Bilik Konferens LMD, Bahagian Perubatan Makmal, Tingkat 4, Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2023(13)

Maklumat Tambahan: KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 10.30 Pagi
Tempat: Bilik Konferens LMD, Bahagian Perubatan Makmal, Tingkat 4, Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN TONER

No Rujukan: T/809/6/2023/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT GASTROENTEROLOGI

No Rujukan: T/885/6/2023/2026(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SARINGAN COVID-19 DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/921/6/2023/2025(3)

Maklumat Tambahan: Keperluan: Demonstrasi Dan Taklimat
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT AUTOMATED AMINO ACID ANALYSER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/5/2023(12)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 060501

KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 23 Mei 2023 (Selasa)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 050101 Atau
060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 13-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-FUNGAL

No Rujukan: T/885/5/2023/2026(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT MATA

No Rujukan: T/885/5/2023/2026(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT BAGI FULLY AUTOMATED ANALYZER UNTUK PENGKULTURAN DAN PENGESANAN BAKTERIA DAN FUNGUS DALAM DARAH

No Rujukan: T/921/5/2023/2026(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my