Vendor

Tender List

Bil Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF PEJABAT FASILITI DAN KEMUDAHAN PERKHIDMATAN LINEN DI BANGUNAN FASILITI DAN DOBI, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/7/2024(14)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G4, Kategori B Dan CE Dan ME, Pengkhususan B04 Dan B11 Dan B12 Dan B13 Dan B14 Dan B15 Dan CE21 Dan CE34 Dan M01 Dan M02 Dan M15


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 25 Julai 2024 (Khamis)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat. Sebarang pengukuran di tapak dibenarkan semasa lawatan tapak sahaja. Permohonan lawatan tapak semula TIDAK akan dipertimbangkan.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-B-B04 (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan) Dan
G4-B-B11 (Pemasangan Papan Tanda Pada Bangunan) Dan
G4-B-B12 (Kerja Pemasangan Kaca) Dan
G4-B-B13 (Pemasangan Jubin) Dan
G4-B-B14 (Kerja-kerja Cat) Dan
G4-B-B15 (Pemasangan Bumbung) Dan
G4-CE-CE34 (Kerja Pemasangan Konkrit Pratuang) Dan
G4-CE-CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam) Dan
G4-ME-M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara) Dan
G4-ME-M02 (Sistem Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran) Dan
G4-ME-M15 (Kelengkapan Mekanikal Pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-07-2024
Tutup: 15-08-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN PENGHIDANGAN MAKANAN TENGAHARI PEGAWAI PERUBATAN DEWAN BEDAH PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: T/1503/7/2024/2026(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102 Dan
040103 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 03-07-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN LIMA (5) UNIT HIGH PERFORMANCE 3D/4D OBSTETRICS & GYNAECOLOGY ULTRASOUND SCANNER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2024(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 21-06-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah memuat naik dokumen terkini yang disahkan BENAR (setiap helaian dokumen) di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja

4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

- Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:

   6.1. 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.

   6.2. 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian TENDER / SEBUT HARGA dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan / Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.

ALAMAT

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

  • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • No Tel : 03-79494422
    Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

  • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my