Vendor

Tender List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT ALBUMIN HUMAN INJECTION

No Rujukan: T/885/6/2022/2023(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 09-06-2022
Tutup: 30-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN HBA1C

No Rujukan: T/1123/6/2022/2025(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 09-06-2022
Tutup: 30-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN LOW PRESSURE SYRINGE KIT AND LOW PRESSURE COILED CONNECTOR TUBING

No Rujukan: T/792/6/2022/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 09-06-2022
Tutup: 30-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SEPULUH (10) UNIT LIF JENAMA OTIS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/6/2022/2024(5)

Maklumat Tambahan: GRED G3 DAN KE ATAS, KATEGORI ME DAN PENGKHUSUSAN M03

HARGA INDIKATIF: RM631,640.00

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Tarikh: 14 Jun 2022 (Selasa)
Masa: 2.30 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-06-2022
Tutup: 30-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH (20) UNIT LIF JENAMA SCHINDLER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/6/2022/2024(4)

Maklumat Tambahan: GRED G3 DAN KE ATAS, KATEGORI ME DAN PENGKHUSUSAN M03

HARGA INDIKATIF: RM677,920.00

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Tarikh: 14 Jun 2022 (Selasa)
Masa: 2.30 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-06-2022
Tutup: 30-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENAPISAN AIR BERPUSAT DI TANGKI UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/6/2022(2)

Maklumat Tambahan: GRED G4, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M15 ATAU M11

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Jun 2022 (Rabu)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G4-ME-M11 (Pembinaan dan rawatan khusus)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my