Vendor

Tender List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/800/2/2023/2026(3)

Maklumat Tambahan: Taklimat dan Lawatan tapak (Diwajibkan)

Tarikh: 15 Februari 2023 (Rabu)
Masa: 10.30 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak berkenaan.

Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
 
Bidang  : 220901 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 09-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN KAIN PAKAIAN SERAGAM PELBAGAI JAWATAN

No Rujukan: T/828/2/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan: Taklimat Tawaran (Diwajibkan)

Tarikh: 14 Februari 2023 (Selasa)
Masa: 2.30 petang
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya.

i) Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan SAHAJA yang boleh menghadiri sesi taklimat berkenaan.

ii) Sila bawa bersama:
1. Kad Pengenalan
2. Cop Syarikat
3. Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuatkuasa)
 
Bidang  : 020701 Atau
020801 Atau
020802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 09-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT BAS 2 TINGKAT UNTUK KEGUNAAN KLINIK BERGERAK DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/2/2023(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 110105 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG ALAT GANTI DUA (2) UNIT TIUB SINAR X-RAY UNTUK PERALATAN ANGIOGRAPHY SYSTEM, BIPLANE JENAMA PHILIPS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/2/2023/2024(2)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 220601
 
Bidang  : 220601 Atau
050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT 2D/3D-SURGICAL LAPAROSCOPIC SYSTEM WITH INDOCYANINE GREEN, ICG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/2/2023(3)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 050102 ATAU 050199
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 Atau
050199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT SISTEM ANALISIS SITOGENETIK DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/2/2023(2)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 060101
 
Bidang  : 050101 Atau
060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INTRAVENOUS ADMINISTRATION SET DISPOSABLE, BLOOD ADMINISTRATION SET DISPOSABLE AND PERFUSOR TUBING LUER LOCK

No Rujukan: T/1120/2/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SEMBILAN (9) UNIT MEDICAL FRIDGE, DUA BELAS (12) UNIT FREEZER DAN EMPAT BELAS (14) UNIT DOMESTIK REFRIGERATOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/1/2023(1)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 050102 ATAU 050199
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 Atau
050199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS SURGICAL DRAPE DAN DRAPE KHAS PERALATAN BAGI PEMBEDAHAN PELBAGAI DISIPLIN

No Rujukan: T/1121/2/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF FLORINE-18 FLOURODEOXYGLUCOSE

No Rujukan: T/792/2/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radioaktif semasa membeli dokumen tawaran ini.
 
Bidang  : 050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2023
Tutup: 01-03-2023 
Masa: 12.00pm
          
11  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN BAGI SISTEM INFORMASI MAKMAL (LIS) BAGI KEGUNAAN DI BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL DAN MAKMAL MIKROBIOLOGI DAN MAKMAL PERUBATAN TRANSFUSI, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: T/1053/1/2023/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210104 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN RAPID PCR FOR DETECTION OF RESPIRATORY PANEL VIRUSES WITH SARS-COV-2

No Rujukan: T/921/1/2023/2025(1)

Maklumat Tambahan: Keperluan Lawatan Tapak/ Taklimat Tawaran Dan Demo
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
13  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INVASIVE CARDIOLOGY

No Rujukan: T/897/1/2023/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
14  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL PEMBANGUNAN R&D DAN MENYELENGGARA SISTEM CDS UBAT-UBATAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1053/1/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210104 Atau
210106 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my