Vendor

Tender List

Year : 2021

Month : 2

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA SEWAAN RUANG NIAGA AKSESORI GAJET DAN KOMPUTER DI LOT RETAIL 7, BANGUNAN PLAZA, , PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1503/12/2021/2024(94)

Maklumat Tambahan: SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:

1. Penyebut harga yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf / Kad Kredit / Kad Debit/ eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Penyebut harga diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen tawaran.

3. Penyebut harga DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum membeli dokumen tawaran.

3.1 Sijil Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat (SSM)
3.2 Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan kod bidang berkaitan dengan Kementerian Kewangan Malaysia

4. Dokumen tawaran akan dijual mulai hari Selasa, 07 Disember 2021 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Wang Pos / Kad Kredit / Kad Debit / eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go Dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perolehan sebelum atau pada Jumaat, 7 Januari 2022 jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.

6. Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 3 Januari 2022 (Isnin), jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Sekapur Sirih, Tingkat 1, Bangunan Trauma & Kecemasan, PPUM. Penyebut harga yang menghadiri sesi lawatan tapak dikehendaki mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan.

Nota: Lawatan tapak adalah Tidak Diwajibkan, namun Penyebut harga dinasihatkan untuk menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak sebelum mengemukakan dokumen tender.

7. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Dahlia binti Suhaimi di alamat e-mel: dahlia@ummc.edu.my atau di talian 03 7949 2352.

 
Bidang  :
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 24-01-2021
Tutup: 07-01-2022 
Masa: 12.00pm
          
2 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE NON-STERILE GLOVE WITH POWDER

No Rujukan: S/1120/2/2021(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-02-2021
Tutup: 05-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
3 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGGARA QUEUE MANAGEMENT SYSTEM (QMS) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1053/2/2021/2023(11)

Maklumat Tambahan: Taraf : TERBUKA

Kod Bidang : 210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106

Tarikh Tutup : 5 MAC 2021 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM50.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  : 210106
210102
210101
210103
210104
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 05-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
4 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT PHACOEMULSIFICATION/CONSTELLATION MACHINE JENAMA ALCON DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
5 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MEDICAL & FARMASEUTIKAL FRIDGE DAN FREZEER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2023(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220600
220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
6 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEREKA BENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN BILIK SERBAGUNA UNTUK KEGUNAAN STAF KESELAMATAN DI ARAS BAWAH BANGUNAN MENARA UTAMA

No Rujukan: S/1803/2/2021(7)

Maklumat Tambahan: Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 22 dan 23 Februari 2021. Amalan
penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.

Sebarang pertanyaan bagi sebut harga Bil.7, sila hubungi Zaili bin Matuju di alamat e-
mel :  zaili@ummc.edu.my  atau Hasmawati binti Mohd Yusoff di alamat e-
mel  hasmawatimy@ummc.edu.my  atau di talian 03-79493367/2208.
 
Bidang  :
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
7 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN PUMP SET ENTERAL FEEDING BAG

No Rujukan: S/1008/2/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
8 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BAGI SEPULUH (10) UNIT HAEMODIALISIS MACHINE JENAMA B BRAUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
9 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH LIMA (25) UNIT PERALATAN MATA, OPERATING MICROSCOPE DAN PERALATAN LASER JENAMA CARL ZEISS

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
10 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK TANPA GANGGUAN (UPS) UNTUK TEMPOH 3 TAHUN

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(14)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang : 140203 dan 220503
 
Bidang  : 140203
220503
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my