Vendor

Tender List

Year : 2022

Month : 3

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEROLEHAN ALAT GANTI SATU (1) UNIT STIMULATION OF PERIPHERAL NERVES JENAMA MAGSTIM DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/3/2022/2023(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
2 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGGARA DUA (2) UNIT STORAN 3PAR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1053/3/2022/2024(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN PREFILL DISPOSABLE HUMIDIFIER AND STICKY MICROBIAL MAT

No Rujukan: S/1121/3/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
4 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK MENJALANKAN UJIAN TALASEMIA MENGGUNAKAN KAEDAH CAPILLARY ELECTROPHORESIS

No Rujukan: S/1123/3/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN TUDUNG JURURAWAT GRED U29

No Rujukan: S/828/3/2022(1)

Maklumat Tambahan: 020701 atau 020800 atau 020801 atau 080802
 
Bidang  : 020802
020801
020800
020701
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK FULLY AUTOMATED ERYTHROCYTE SEDIMENTATION (ESR)

No Rujukan: S/1123/3/2022/2025(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
7 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS TOTAL PARENTAL NUTRITION

No Rujukan: S/1121/3/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
8 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN PENYELENGGARAAN DATA LEAK PROTECTION (DLP) UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1053/3/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang 210107 atau 210103
 
Bidang  : 210107
210103
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
9 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI KLINIK KESIHATAN REPRODUKTIF ARAS 4, KOMPLEKS KESIHATAN WANITA & KANAK-KANAK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2022(2)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang :
CIDB Gred G1, Kategori B , Pengkhususan B28 atau B04

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-
Tarikh: 23 Mac 2022 (11.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.
Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-
1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G1-B-B28 (Kerja ubahsuai)
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          
10 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL RUJUKAN PERUBATAN ATAS TALIAN UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1053/3/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 010103
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 15-03-2022
Tutup: 30-03-2022 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my