Vendor

Quotation List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT LOW TEMPERATURE STERILZER

No Rujukan: S/1/6/2020(20)

Maklumat Tambahan: Syarikat boleh melawat kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 29 Jun 2020 (Isnin). Syarikat perlu berkumpul pada jam 10.00 pagi di Jabatan Perolehan. Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi pegawai (Mekanikal), Encik Mohd Farid Bin Isa, emel : farid@ummc.edu.my di talian 03-79492949.
 
Bidang  : 050102
050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-06-2020
Tutup: 07-07-2020 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010


ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my