Vendor

Quotation List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT DUODENOSCOPE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/5/2022(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT LINEAR ENDOSCOPIC ULTRASOUND PROBE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/5/2022(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
3 SEBUT HARGA BAGI MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR MESRA OKU DI BANGUNAN TRAUMA & KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2022(5)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang :
CIDB Gred G2, Kategori B , Pengkhususan B04 atau B28

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-
Tarikh:19 Mei 2022 (10.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.
Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-
1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 12-05-2022
Tutup: 26-05-2022 
Masa: 12.00pm
          
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ALAT GANTI PELAYAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/5/2022(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
5 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN PEMBAIKAN KERJA-KERJA AWAM DAN ELEKTRIKAL DI ENAM (6) UNIT KONDOMINIUM FAJARIA, KUALA LUMPUR

No Rujukan: S/1803/5/2022(6)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang CIDB: GRED G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 ATAU B28

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-
Tarikh: 1 Jun 2022 (11.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-
1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
6 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MENYEDIAKAN KEMUDAHAN BAGI PEMINDAHAN OPERASI PHARMCARE KE LOT NO.5 BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2022(7)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-
Tarikh: 1 Jun 2022 (10.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-
1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
7 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN UBAHSUAI BILIK PAKAR KLINIKAL DI JABATAN MIKROBIOLOGI ARAS 5, BANGUNAN MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2022(8)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang CIDB: GRED G1, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 1 Jun 2022 (12.00 Tengahari)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.
Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : BUMIPUTRA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 26-05-2022
Tutup: 09-06-2022 
Masa: 12.00pm
          
8 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN 50 LESEN SIEM DAN KOMPONEN BERKAITAN UNTUK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)

No Rujukan: S/1053/5/2022(5)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang : 210102 DAN 210103

 
Bidang  : 210102
210103
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 26-05-2022 
Masa: 12.00pm
          
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ELECTROCARDIOGRAPHY, STRESS TEST & HOLTER MANAGEMENT SYSTEM JENAMA SCHILLER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/5/2022/2025(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 26-05-2022 
Masa: 12.00pm
          
10 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN BILIK ISOLASI BERTEKANAN NEGATIF DI WAD RESPI 1, WAD RESPI 2 DAN KECEMASAN PEDIATRIK DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN, PPUM

No Rujukan: S/1803/5/2022(4)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang :
CIDB Gred G2, Kategori ME , Pengkhususan M01

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-
Tarikh: 19 Mei 2022 (11.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.
Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-
1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.

 
Bidang  :
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 12-05-2022
Tutup: 26-05-2022 
Masa: 12.00pm
          
11 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN RADIOTHERAPY CONTOURING SOFTWARE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/5/2022/2024(11)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG 210103 DAN 210104
 
Bidang  : 210103
210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 12-05-2022
Tutup: 26-05-2022 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my