Vendor

Quotation List

Bil Tajuk Sebutharga Syarat Utama Tarikh
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT COLONO VIDEOSCOPE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/10/2021(38)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-10-2021
Tutup: 02-11-2021 
Masa: 12.00pm
          
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN TUJUH (7) UNIT PORTABLE AIR CLEANER WITH HEPA FILTER FOR LARGE AREA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/10/2021(37)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 130102
020301
020302
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 15-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERKAKASAN ICT UNTUK BILIK PAKAR DI TINGKAT 4 DAN 5 MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/10/2021(36)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 15-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MICROBIOLOGY EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PROGRAM

No Rujukan: S/921/10/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-10-2021
Tutup: 02-11-2021 
Masa: 12.00pm
          
5 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENDAWAIAN BARU BEKALAN ELEKTRIK KEPADA FREEZER TABUNG DARAH DI MENARA UTAMA DAN MENAIK TARAF RISER ELEKTRIK ARAS 5, MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/10/2021(67)

Maklumat Tambahan: GRED G3 DAN KEBAWAH, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 ATAU E11

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN
 
Bidang  :
G1 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G1 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
G2 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G2 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
G3 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G3 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 20-10-2021
Tutup: 02-11-2021 
Masa: 12.00pm
          
6 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBUKA, MENANGGAL DAN MENGGANTIKAN TANGKI SIMPANAN AIR SEDIA ADA KEPADA JENIS FRP DI BANGUNAN MENARA TIMUR DAN BANGUNAN WAD PERUBATAN TERMASUK PENGGANTIAN KEMASAN SILING SEDIA ADA KEPADA JENIS PVC DI ARAS 5 MENARA TIMUR, ARAS 12 MENARA SELATAN DAN BANGUNAN TRAUMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/10/2021(65)

Maklumat Tambahan: GRED G3, KATEGORI CE ATAU B, PENGKHUSUSAN B04 ATAU CE20 ATAU CE39

Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 14 Oktober 2021 (10.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G3-B-B04 (Kerja am bangunan)
G3-CE-CE20 (Sistem bekalan air)
G3-CE-CE39 (Penyelenggaraan sistem bekalan air)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
7 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAHKAN BILIK ISOLASI DAN SISTEM TEKANAN NEGATIF DI WAD 4UA, MENARA UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/10/2021(66)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 11 Oktober 2021 (2.30 Petang)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
8 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF, MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAHKAN BILIK ISOLASI DAN SISTEM TEKANAN NEGATIF DI WAD RESPIRATORI 1 DAN 2 SERTA PEDIATRIK KECEMASAN DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/10/2021(64)

Maklumat Tambahan: Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 11 Oktober 2021 (3.30 Petang)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          
9 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA BELAS (12) UNIT SISTEM PENYAMAN UDARA DI TINGKAT 14, MENARA UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/10/2021(63)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 11 Oktober 2021 (9.00 Pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G1-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-10-2021
Tutup: 25-10-2021 
Masa: 12.00pm
          SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

 1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.
 2. Tawaran dokumen sebut harga yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.
 3. Petender DIWAJIBKAN mengemukakan NOMBOR PENDAFTARAN dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya semasa membeli dokumen sebut harga / tender.
 4. Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan nombor pendaftaran dengan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku / berkuatkuasa.
 5. Dokumen sebut harga WAJIB dilengkapkan secara atas talian (Online) dan dihantar sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 6. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga / Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran. (Jika tender / sebut harga secara manual).
 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my