Vendor


Documents List - May 2015


Date Title Attachment
2015 (May)
 2. SURAT SETUJUTERIMA TAWARAN (UNTUK BEKALAN/PERKHIDMATAN)
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 3. SURAT SETUJUTERIMA TAWARAN (UNTUK KERJA-KERJA)
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 4. KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK BEKALAN GUNA HABIS / UBAT-UBATAN)
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 5. KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK ALAT-ALAT KELENGKAPAN)
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 6. KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK PERKHIDMATAN)
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 8. BORANG JAMINAN BANK
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 9. CONTRACTORS SAFETY PRACTICE MANUAL AT UMMC
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 10. SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT INDIVIDU SYARIKAT PEMBEKAL PPUM 2015
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...
2015 (May)
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PENDAFTARAN INDIVIDU SYARIKAT PEMBEKAL PPUM 2015
 Update on: 1/5/2015
 
Document:
Click here...

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my