Vendor


Documents List - May 2016


Date Title Attachment
2016 (May)
 1- SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA TENDER (DS-0580-E02)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 2- SURAT SETUJUTERIMA TAWARAN (UNTUK BEKALAN)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 3- SURAT SETUJUTERIMA TAWARAN (UNTUK KERJA-KERJA)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 4- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK BEKALAN GUNA HABIS UBAT-UBATAN)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 5- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK ALAT-ALAT KELENGKAPAN)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 6- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK PERKHIDMATAN)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 7- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK KERJA-KERJA) (KONVENSIONAL)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 7- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK KERJA-KERJA) (D&B)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 7- KONTRAK PERJANJIAN (UNTUK KERJA-KERJA) (DRAWING & SPEC.)
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 8- BORANG JAMINAN BANK
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 9- CONTRACTORS SAFETY PRACTICE MANUAL AT UMMC
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...
2016 (May)
 10- SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA
 Update on: 17/5/2016
 
Document:
Click here...

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my