Maklumat Pesakit

Background of PDP Act

Applicability of Act

Example of Personal Data

Click To Download


 1. Privacy Notice
 2. Personal Data Protection In Malaysia : An Introduction
 3. Persidangan Pematuhan Akta Perlindungan data Peribadi
 4. Akta Perlindungan 2010 : Isu-isu Aduan
 5. Pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709)

 

 

ALAMAT

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

 • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • No Tel : 03-79494422
  Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

 • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my