Patient Information

SingleSignOn (SSO) Information

 

JANJI TEMU KLINIK/ CLINIC APPOINTMENTS


MENYEMAK JANJI TEMU DI KLINIK / CHECK CLINIC APPOINTMENTS

Daftar Single Sign On (SSO) untuk menyemak janji temu klinik /Register Single Sign On (SSO) to check clinic appointments

TIPS UNTUK MENDAFTAR SINGLE SIGN ON / TIPS FOR REGISTERING SINGLE SIGN ON

Anda adalah pesakit yang mempunyai no pendaftaran PPUM / You are a patient who have a UMMC RN registration

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN MELALUI SINGLE SIGN ON / FACILITIES PROVIDED THROUGH SINGLE SIGN ON

 

UNTUK PANDUAN LENGKAP PENDAFTARAN SINGLE SIGN ON SILA RUJUK MANUAL PENGGUNA / FOR A COMPLETE GUIDE ON SINGLE SIGN ON REGISTRATION PLEASE REFER TO THE USER MANUAL

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my