News ArchiveMay   2015


  
PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA LANJUTAN
 Update on: 1/5/2015
 

PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN DAN ORGANISASI SWASTA UNTUK MEMOHON BAGI MENGIKUTI LATIHAN / KURSUS BERIKUT :

KURSUS :

 1. DIPLOMA LANJUTAN PERAWATAN KORONARI
 2. DIPLOMA LANJUTAN PENDIDIKAN DIABETES
 3. DIPLOMA LANJUTAN METODOLOGI PENGAJARAN

TEMPOH KURSUS :
1 TAHUN (SEPENUH MASA)

TARIKH KURSUS :
27 JULAI 2015 - 24 JULAI 2016

TEMPAT KURSUS :
KOLEJ SAINS KESIHATAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

KELAYAKAN :
CALON DARI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA DAN KEMENTERIAN KESIHATAN

 1. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
 2. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
 3. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
 4. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
 5. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.
 6. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).

CALON DARI ORGANISASI SWASTA

 1. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
 2. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
 3. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
 4. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
 5. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.VI. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).

TARIKH TUTUP :
5 JUN 2015

PERMOHONAN CARA PERMOHONAN :
BORANG PERMOHONAN BOLEH DI MUAT TURUN DARI : WWW.UMMC.EDU.MY

YURAN KURSUS (SETIAP CALON) PEMOHON BOLEH MENGHANTAR PERMOHONAN KEPADA:

PENGETUA,
KOLEJ SAINS KESIHATAN,
ARAS 2, WISMA R & D UNIVERSITI MALAYA,
JALAN PANTAI BHARU,
59200 KUALA LUMPUR

BERSERTA WANG POS SEBANYAK RM10.00 DI ATAS NAMA €PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA€;

SEBAGAI BAYARAN YURAN PROSES:;

 • AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN:RM 8,000.00,
 • ORGANISASI SWASTA:RM 9,000.00,
 • ORGANISASI LUAR NEGARA :RM 16,000.00

PERHATIAN :
PERMOHONAN YANG LENGKAP PERLU DISERTAKANSALINAN SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SEPERTI YANG TERCATAT DALAM BORANG PERMOHONAN DAN TELAH DISAHKAN BERSERTA 2 KEPING GAMBAR BERUKURAN PASPOT

PERMOHONAN YANG TIDAK MENERIMA SEBARANG JAWAPAN SELEPAS 1 BULAN DARITARIKH TUTUP PERMOHONAN HENDAKLAH DIANGGAP SEBAGAI TIDAK BERJAYA.

LAMPIRAN:

 1. ADDE,CCU,ADTM
 2. BORANG
...

  
PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN / KURSUS SIJIL PERAWATAN RENAL
 Update on: 1/5/2015
 
PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN DAN ORGANISASI SWASTA UNTUK MEMOHON BAGI MENGIKUTI LATIHAN / KURSUS BERIKUT :

KURSUS: SIJIL PERAWATAN RENAL
TEMPOH KURSUS: 6 BULAN (SEPENUH MASA)
TARIKH KURSUS: 27 JULAI 2015 HINGGA 24 JANUARI 2016
TEMPAT KURSUS: KOLEJ SAINS KESIHATAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR
KELAYAKAN :

CALON DARI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA DAN KEMENTERIAN KESIHATAN

I. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
II. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
III. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 3 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
IV. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
V. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.
VI. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).

CALON DARI ORGANISASI SWASTA

I. MEMPUNYAI SIJIL / DIPLOMA ATAU IJAZAH KEJURURAWATAN.
II. BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA JURURAWAT MALAYSIA.
III. PENGALAMAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN.
IV. BERPENGALAMAN SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN DALAM PENGKHUSUSAN YANG DIPOHON.
V. TELAH DITETAPKAN DALAM JAWATAN SEKARANG.
VI. MEMPUNYAI SIJIL AMALAN TAHUNAN SEMASA (APC).


TARIKH TUTUP PERMOHONAN;
5 JUN 2015

CARA PERMOHONAN:
BORANG PERMOHONAN BOLEH DI MUAT TURUN DARI :
WWW.UMMC.EDU.MY

PEMOHON BOLEH MENGHANTAR PERMOHONAN KEPADA PENGETUA, KOLEJ SAINS KESIHATAN, ARAS 2, WISMA R & D UNIVERSITI MALAYA, JALAN PANTAI BHARU, 59200 KUALA LUMPUR BERSERTA WANG POS SEBANYAK RM10.00 DI ATAS NAMA €PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA€ SEBAGAI BAYARAN YURAN PROSES.

YURAN KURSUS(SETIAP CALON):
RM 4,500.00/RM 5,000.00 - AGENSI KERAJAAN / BADAN BERKANUN
- ORGANISASI SWASTA

PERHATIAN :
PERMOHONAN YANG LENGKAP PERLU DISERTAKAN
€SALINAN SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SEPERTI YANG TERCATAT DALAM BORANG PERMOHONAN DAN TELAH DISAHKAN BERSERTA 2 KEPING GAMBAR BERUKURAN PASPOT.
PERMOHONAN YANG TIDAK MENERIMA SEBARANG JAWAPAN SELEPAS 1 BULAN DARI TARIKH TUTUP PERMOHONAN HENDAKLAH DIANGGAP SEBAGAI TIDAK BERJAYA.

LAMPIRAN:


...

  
PEMAKLUMAN: PELAKSANAAN GST DI PPUM
 Update on: 1/5/2015
 Sebagai sebuah hospital badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), PPUM adalah tertakluk kepada 6% cukai GST. Sebagaimana yang terkandung di dalam Panduan pelaksanaan butiran 3, perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan 2014) yang menyatakan bahawa pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun tidak dianggap sebagai kerajaan di bawah akta cukai barang dan perkhidmatan 2014. Walaubagaimanapun PPUM akan menanggung 6% cukai GST bagi rawatan pesakit sahaja tidak termasuk ubat khas dan peralatan sehingga diberitahu kelak. Date : 23-04-2015...

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my