Butiran Berita


  
PEMAKLUMAN: PELAKSANAAN GST DI PPUM.
 Dikemaskini Pada: 5/1/2015
 Sebagai sebuah hospital badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), PPUM adalah tertakluk kepada 6% cukai GST. Sebagaimana yang terkandung di dalam Panduan pelaksanaan butiran 3, perintah cukai barang dan perkhidmatan (pelepasan 2014) yang menyatakan bahawa pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun tidak dianggap sebagai kerajaan di bawah akta cukai barang dan perkhidmatan 2014. Walaubagaimanapun PPUM akan menanggung 6% cukai GST bagi rawatan pesakit sahaja tidak termasuk ubat khas dan peralatan sehingga diberitahu kelak. Date : 23-04-2015...

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my