Butiran Berita


  
UCAPAN AWAM "LETS TALK, IT MAKES A DIFFERENCE"
 Dikemaskini Pada: 7/17/2018
 Pada 16 Julai 2018, ucapan awam pada kali ini dengan bertajuk "Let’s Talk, it makes a difference" menjurus kepada kesihatan dan kesejahteraan wanita. Tujuan ucapan awam pada kali ini ialah memberi pendedahan kepada wanita khususnya kerana wanita bukan sahaja perlu menjaga kesihatan diri sendiri bahkan kesihatan anak-anak dan ahli keluarga. Semoga majlis ini dapat menambah ilmu pengetahuan para wanita khususnya untuk kegunaan di masa akan datang.

...

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my